eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 1. Dějiny vzdělaných národův afrických a asijských

Kapitola 1. Čeleď aegyptsko-semitská

« predchádzajúca strana :: 2 / 16 :: ďaľšia strana »

.

Pak nastal úpadek říše; r. 1680—1580 Aegypt pod nadvládou Hyksův (= Králové pastýřů), různých to kmenův syrského a arabského původu. Přizpůsobili se znenáhla domorodcům a vládli po způsobu faraonův. Za vlády Hyksův přistěhovali se Židé do Aeg. a usadili se v krajině Gošenské v. od delty Nilu. V H. Aeg. udrželi se faraonové thebští, nejprv v odvislosti, pak samostatně vládnouce. Jimi zahájen urputilý, dlouhotrvající boj proti Hyksům, až konečně


1580—525 Nová říše Aegyptská

1580 Ahmes (Amasis), farao thebský, dobyv Pelusia (Avaris) Hyksy úplně z Aeg. vypudil. Jím počíná 18. dynastie, která proslula slavnými válkami (Thutmes III. rozšířil panství aeg., ovšem jen dočasně, do Syrie, Foinikie, na Kypr a do Mesopotamie) a podporováním věd a umění (Theby, nyní hlavní město, byly divem starého světa, ale zároveň dokladem zotročilosti národu a despotismu faraonů. Měly sto bran a okrášleny byly paláci, chrámy, komorami mrtvých a jinými pomníky. Třetí nástupce Thutmesův Amenofis III. vystavěl chrám boha Ammona u Luksoru a chrám boha Osira nedaleko Theb, z něhož dosud zachovány obrovské sochy, představující Amenofisa a jeho manželku (kolossy Memnonovy).

Za dynastie 19. dostoupil Aegypt vrcholu moci a slávy. Zakladatelem jejím byl Ramessu I., synem jeho Seti I. (u Řekův Sethos), jenž podrobil Kypr, Foiniky, Assyry a Medy. Ramessu II. čili Ramses (1310—1244), syn předešlého, byl nejslavnějším faraonem. Zvítězil nad Negry, Aethiopy, Libyany, Chetity a Mesopotamci. Pomocí Foinikův založil námořní moc Aeg. Byl původcem přečetných nádherných staveb (palác Ramesseum v Thebách), dal kopati průplav v D. Aeg., jenž měl spojovati Nil s mořem Rudým. Židé robotami utiskováni, dítky židovské pobíjeny. Za jeho vlády narodil se Mojžíš.

Ze Setha I., Ramessa II. a několika jiných slavnějších faraonů hl. z 18. dynastie vybájili Řekové postavu faraona jménem Sesostris, jenž prý zbraně své zanesl na z. do Libye, na j. do Aethiopie, na v. přes Syrii, Mesopotamii a vysočinu Iranskou do Indie, na s. do Evropy až k Donu.

Př. Kr. 1320 Za Menefty (1326—1309) vyvedl Mojžíš Židy z Aegypta. Po smrti Meneftově úpadek říše. Teprve třetí jeho nástupce Ramessu III. (Rhampsinit), zakladatel 20. dyn. (1294—1110), Aegypt opět povznesl. Bohatství Rhampsinitovo zachováno v pověsti o chytrém zloději (Herodot II. 121.). Po smrti Rhampsinitově opětný úpadek říše. Vláda přešla do rukou velekněží boha Ammona v Thebách (21. dyn.). Vedle nich udržela se vedlejší dynastie v m. Tanais (1109—980), která konečně vládě velekněží v Thebách učinila konec. V době té Aethiopové vytrhli se z nadvlády faraonův a založili samostatný, kvetoucí stát v okolí Meroe a Napaty.


« predchádzajúca strana :: 2 / 16 :: ďaľšia strana »