eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 1. Dějiny vzdělaných národův afrických a asijských

Kapitola 2. Národové maloasijští

« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »

.

V dějinách starověkých jest Malá Asie pojítkem západu hellenského a východu semitského. Nejsouc celkem zeměpisným, nebyla jím ani v ohledě národopisném. Živel semitský a arijský stýkal se tu a křižoval. Krajiny maloasijské: 1. Mysie (Troia), 2. Lydie (Sardes, Apollonia, Magnesia). 3. Karie, 4. Lykie, 5. Pamfylie, 6. Kilikie, 7. Kappadokie, 8. Lykaonie, 9. Isaurie, 10. Pisidie, 11. Frygie (Apameia, Laodikeia, Dorylaion), 12. Galatie (Pessinos, Gordion, Ankyra), 13. Bithynie (Nikaia), 14. Paflagonie, 15. Pontos (Amasia, Komana Pontica, Zela), 16. Území kolonií řeckých (sr. dějiny řecké).Lydie

prostírala se při řekách Hermu a Kaystru. Patřila k nejúrodnějším krajinám M. A. Obyvatelstvo původu semitského vynikalo nad ostatní národky maloasijské.

V dobách mythických panovala nad Lydií dynastie Attyovcův (Attys, syn boha Mena). V polovici 13. stol. byl Agron původcem nové dynastie Herakleovicův (Sandonovicův). Za dynastie této zakládány osady řecké na z. pobř. maloasijském. Poslední Sandonovic Kandaules zavražděn Gygem, synem Daskylovým, jenž stal se zakladatelem třetí dynastie Mermnadův r. 719.

Př. Kr. 719—681 Gyges. Podmanil některé osady řecké (Magnesia, Kolofon) a dobyl Mysie.

Syn jeho 681—632 Ardys ve válce proti Řekům dobyl Prieny; v dalším válčení byl zadržen divokými Kimmery, kteří vpadli do Asie ze svých sídel v jižní Rusi (?), byvše Skythy vytisknuti. Sardy od Kimmerův dobyty. Ardys hledal pomoci u Assurbanipala, kr. assyrského.

632—620 Sadyattes, syn předešlého, dobyl Frygie. Útok na Milet minul se účinkem.

620—563 Alyattes, syn Sadyattův, vedl válku s Kyaxarem, králem medským; v míru r. 585 určena řeka Halys za rozhraní říše Lydské a Medské. (Mír sjednán pro zatmění slunce, které se událo uprostřed bitvy. Thales z Miletu předpověděl je.) Přátelství upevněno sňatkem Aryany, dcery Alyattovy, s Astyagem, synem Kyaxarovým. Brzo potom Alyattes dobyl Karie, Bithynie a Paflagonie. Útok na řecké osady jen částečně se podařil. (Smyrna a Kolofon dobyty).

563—546 Kroisos, syn Alyattův, podmanil si všecky pobřežní osady řecké. Toliko s Miletem vstoupil ve spolek a přátelství. Nadvláda mírná: proto Kroisos u Řekův oblíben a pro bohatství a nádheru obdivován. (R. 560 Solon u Kroisa v Sardech návštěvou. Herodot I. 29—33.)


« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »