eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 1. Dějiny vzdělaných národův afrických a asijských

Kapitola 4. Národové mongolští. Číňané a Japonci.

« predchádzajúca strana :: 2 / 3 :: ďaľšia strana »

.

Konfucius (nar. 551, zemřel 479 př. Kr.) jest původcem mravouky čínské v těsném spojení se starými zásadami čínskými. Na základě jeho nauky vyvíjel se národ čínský v ohledu náboženském, socialním i politickém. Lao-tsi (nar. 604 př. Kr.) jest prvním a nejvážnějším myslitelem čínským; systém jeho zůstal obmezen na hlouček přívrženců.

Jazyk čínský má všechny kmeny jednoslabičné bez skloňování a časování (všech asi 500), jež skládáním, přízvukem paterým až devaterým a jinak lze rozmnožiti asi na 30.000 pojmů. Z tolika i znaků skládá se obrazové písmo čínské (největší učenci znají jen asi 9000 znaků).

Literatura vyznačuje se obrovskými publikacemi, zvl. encyklopaedickými, a dělí se ve 4 skupiny: 1. Knihy klassické (nejst. památky literatury čínské — poesie, historie, filosofie a zákonodárství), 2. knihy historické (nejst. historiografem čínským je Ssi-ma-tshien 163—85 př. Kr., od něhož pocházejí první systematické dějiny čínské od nejst. dob do r. 104 př. Kr.), 3. náboženství s filosofií a literaturou naukovou vůbec, 4. sbírky, k nimž čítá se veškerá belletrie (lyrika, drama, román).

Umění a průmysl čelí hlavně k praktické potřebě. Stavitelství (pagody, mosty, průplavy, obranné zdi a j.), hudba, malířství, hotovení porculánu, zpracování kovů, hedvábnictví, sklářství.

Asi r. Př. Kr. 660—585 Zimmu založil první dynastii japonskou, která zmocnila se země proti původnímu obyvatelstvu. Časté styky s Koreou a Čínou, mírumilovné i nepřátelské. Odtud přišlo do Japonska: tkaní, vyšívání, pěstování moruše a čaje, náboženské knihy čínské, buddhismus (550 po Kr.). Též zákonodárství upraveno dle vzoru čínského: Japonsko po stránce kulturní kolonií čínskou.

Obyvatelstvo a ústava. Japonci, původu mongolského, přistěhovali se do Japonska dvěma proudy, z Číny jižní a severní; původnímu obyvatelstvu bylo ustoupiti na ostrov Jesso (Ainové). Hl. zaměstnáním zemědělství a řemesla. V čele státu císař se svými čestnými právy, vlastním vladařem náčelník vojska, šogun, jehož moc dědičná; tento opírá se jednak o svou moc (1/3 říše byla jeho údělem), jednak o šlechtu, daimie, jimiž obsazeny všechny úřady. Vedle šoguna a daimiů samuraiové, rytíři, z nichž mocnější měli své vasally, slabší byli pouhými vojáky ve službách šogunových a daimiův. Ostatní lid rozděloval se na sedláky, řemeslníky a kupce.


« predchádzajúca strana :: 2 / 3 :: ďaľšia strana »