eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 2. Dějiny řecké

Kapitola 1. Zeměpisné poměry starého Řecka

« predchádzajúca strana :: 2 / 3 :: ďaľšia strana »

.

V městě Agora, Prytaneion, chrám Theseův, Areiopag a Pnyx (Museion). Vně města chrám olympského Dia, gymnasia (Lykeion, Akademia) a stadion. Hl. přístavem Peiraieus, pak Munychia a Faleron, zdmi s Athenami spojené). 10. Megaris, krajina mezi zálivem Korinthským a Saronským, původně k Attice, po stěhování dorském k Peloponnesu příslušná, pohořím Geraneií od Korinthie oddělená (Megara s přístavem Nisaia).

Peloponnes jest zeměpisným celkem. Krajiny: 1. Argolis mezi zálivem Saronským a Argolským (Argos, Nauplia, Mykenai, Troizene, Epidauros, Tiryns, Nemea). 2. Fliasia na sz. Argilidy (Flius). 3. Korinthia při zálivu Korinthském a Saronském (Korinthos při Isthmu). 4. Sikyonia záp. od Korinthie při zál. Korinthském (Sikyon). 5. Achaia podél zál. Korinthského (dvanácte spolkových měst: Patrai, Aigeion, Helike atd.). 6. Elis při břehu m. Jonského. V rozsáhlém, rovinatém úvalu Peneia m. Elis, v příčném údolí Alfeia m. Pisa (odtud jméno krajiny Pisatis) a rovina Olympijská, kdež posvátný háj Altis s chrámem Diovým. Jižně odtud krajina Trifylia s m. Pylos. 7. Messenia mezi mořem Jonským a zál. Messenským s rozsáhlými a úrodnými rovinami (Eira, Ithome, Messene, Pylos — nedaleko něho ostrůvek Sfakteria). 8. Lakonika mezi zál. Messenským, Lakonským a Argolským s krajinou na pomezí Argolidy „Kynuria" zvanou. Úrodný úval řeky Eurotu, jinak země úplně rázu horského (Helos, Sparta, Amyklai). 9. Arkadia, hornatina těžko přístupná s krásnými údolími (Tegea, Mantineia, Orchomenos, Megalopolis).

Ostrovy. Na západě: Korkyra, Leukadia, Ithaka, Kefallenia a Zakynthos. Na jihu: Kythera (chrám Afrodity, foin. Ašery, trvalý to pomník foinického osazení a vlivu). Kreta (pohoří Ida; hojnost měst: Kydonia, Gortyna, Knossos s labyrintem). Na východě: a. Při pobřeží evropském Aigina, Salamis, Euboia (Eretria, Chalkis), od r. 410 př. Kr. mostem spojena s pobřežím boiotským. Thasos, Samothrake, Imbros, Lemnos. b. Při pobřeží Malé Asie: Lesbos (Mitylene, Methymna), Chios, Samos, Pathmos (v době římské ostrovem vypověděnců), Kos, Rhodos (socha boha Helia, zvaná kolos rhodský), Karpathos, Kypros (původně syrského a foinického osazení, později přibyli Řekové. Bujný kultus Afroditin. Města: Salamis, Pafos. c. Kyklady. K nim počítáno dvanácte ostrovů, zvaných dle rozložení okolo posvátného ostrůvku Delského. Jsou to jm. Delos (proslavený kultem Apollonovým a Artemidiným), Paros, Andros, Keos, Melos a Naxos.


« predchádzajúca strana :: 2 / 3 :: ďaľšia strana »