eKnižnica

Internetová čitáreň

Brdlík, František: Průvodce po dějinách 0. Úvod

Kapitola 1. Úvod

« predchádzajúca strana :: 2 / 2 :: ďaľšia strana »

.

V PŘEROVĚ, v měsíci srpnu 1891.

F. B.Předmluva k druhému vydání.

Laskavé přijetí, jakého dostalo se „Průvodci" na jeho první pouti, dodalo mně odvahy, abych jej vypravil již po roce na pouť druhou. Vychází valně opraven a rozšířen; opraven po stránce věcné i formální, rozšířen mimo jiné topografií míst méně známých a výslovností cizích jmen. Místopisné udání najde laskavý čtenář buď při místě samém, anebo poví mu o něm ukazatel prvním číslem; tam připojena též výslovnost jmen cizích.

Upravuje druhé vydání těšil jsem se nemalé podpoře milých svých přátel, prof. Jana Pintnera a dra Viktora z Cintulů. Vděčně též vzpomínám vzácné ochoty, kterou mně prokázali při rozšíření prvního vydání mnozí pp. kolegové a p. t. učitelstvo naše vůbec.

V RYCHNOVĚ n. KN., v měsíci prosinci 1892.

F. B.Předmluva k třetímu vydání.

I při třetím vydání měl jsem zřetel ke škole a domu. Pokud se týče školy, přimyká se „Průvodce po dějinách" těsněji k učebnici, pro obecenstvo širší pojal jsem do knihy dějiny čínské a japonské, přehled ministerstva rak.-uh. mocnářství od r. 1848 a podávám dějiny věku nového, politické a kulturní, v hlavních rysech až po dobu přítomnou.

V PRAZE, v měsíci srpnu 1902.

F. B.Předmluva k čtvrtému vydání.

Restrikcí získal podepsaný volný čas k novému vydání „Průvodce", který místy opraven, doplněn a rozšířen událostmi doby nejnovější. Při zpracování dějů světové války byly mu vítány Aloisa Žipka „Válka národů" a „Světová válka", pak Jos. Pekaře „Dějiny československé" a Jos. Penížka „Poslední Habsburg"; hrdinské činy našich legií podány dle článku Rudolfa Medka „Československé legie", uveřejněného v „Ročence Československé republiky" I. 1922.

V ROUDNICI n. L., v měsíci lednu 1926.

F. B.


« predchádzajúca strana :: 2 / 2 :: ďaľšia strana »