eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: O lidech

Kapitola 15. O lidech spolkových

« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »

.

Dejme tomu, že to bylo tak: V obci České Lhotě pod Blaníkem se v nějaké hlavě zrodila myšlenka, aby při cestě do obce byla zasazena břízka, která by „vítala pocestného a skýtala stín unavenému poutníkovi". I byla svolána ustavující schůze Spolku pro postavení břízky při vstupu do České Lhoty a navrženo, aby ta břízka byla slavnostně zasazena a odevzdána veřejnosti. Na té schůzi byli přítomni také staří a osvědčení matadoři veřejného a zejména spolkového života; dík jejich aktivní účasti měla schůze vynikající úroveň a, jak nakonec prohlásil předseda, byla korunována plným úspěchem.

„Vážené shromáždění,“ pravil jeden z těch vynikajících činitelů, „vítám s nadšením krásný návrh, aby byla slavnostním způsobem zasazena břízka při vstupu do naší milé obce, a slibuju předem, že učiním vše, co je v mých silách, aby se tento nádherný plán zdařil. Všichni jsme jisté zajedno v tom, že rádi přiložíme svou ruku k zvelebení našeho domova. Přičiňme se společně, aby naše uvědomělá obec tonula ve svěží zeleni mladistvé břízky. Vím, že nikdo z nás neodepře své pomoci při tomto díle ušlechtilého idealismu. Ale jako starý politik, pánové, kladu zvláštní důraz na to, že tím zvýšíme také cizinecký ruch a tím i blahobyt celého kraje. Doufám, že mluvím ze srdce všech, poděkuji-li svolavatelům dnešní schůze za jejich skvělou iniciativu, a že je mohu ujistit: počítejte s námi!“

Tato řeč byla odměněna živým a souhlasným potleskem.

„Dámy a pánové,“ ujal se nato slova druhý vynikající činitel, „připojuju se plně k slovům pana předřečníka. Musíme učiniti vše, pravím vše k zvelebení našeho domova. Ale když tak o tom uvažuju — pánové, musí to být zrovna břízka? Proč by to nemohla být naše milá slovanská lípa nebo stinný ořech? Ovšem nutno počítat s tím, že taková sazenice něco stojí, řekněme deset až patnáct korun; k tomu se musí připočíst dovoz a mzda za vykopání jámy. Pánové naznačili, že by příslušná jáma byla vykopána slavnostním způsobem za dobrovolné pomoci celé obce. Tážu se, byla-li by jáma takto diletantsky vy-kopaná pořízena odborně a podle zásad moderní hortikultury? Pánové nám bohužel neřekli, jakým způsobem chtějí získat prostředky, kterými by se uhradil ten celý strašlivý náklad. Bojíme se, že to nebude tak lehké. Dnes musíme počítat s každým haléřem, nemůžeme našim spoluobčanům stále jen ukládat nové a nové oběti.


« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »