eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: O lidech

Kapitola 38. O jednom úkazu

« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »

.

Úkaz, který mám na mysli, je poměrně nový a nalézá se teprve ve stadiu růstu; je to tedy, abych tak řekl, příznak naší doby. Záleží v tom, že ať si umíníte dělat cokoliv pro svou radost, shledáte nakonec, že děláte něco hromadného. Dejme tomu, že vás napadne hledat samotu a osvěžení v lůně přírody; když to učiníte, zjistíte, že táž myšlenka okřídlila ve stejnou chvíli nanejmíň sedm set tisíc lidí, kteří naplnili všechen po ruce jsoucí prostor, jemuž se při dobré vůli může říkat příroda. Naložíte-li lyže na plece své a vydáte se do božských samot zimního kraje, ukáže se vám záhy, že stejná touha po panenském sněhu vedla kroky dobrých sedmi tisíc lidí s lyžemi na plecích. Chcete-li zapít zármutek, radost nebo nudu, neučiníte to jako osamělý piják, nýbrž v nepřehledném davu lidí, kteří zapíjejí červa nebo něco oslavují. Jděte se koupat do řeky, vyjeďte si autem, kam vás oči vedou, toulejte se s fotografickou kamerou nebo já nevím co: toto vše, jakož i kterýkoliv jiný váš počin sloužící kratochvíli vás vřadí do hromadnosti lidí, kteří v tutéž chvíli týmž způsobem hledají své potěšení.

Na věci by nebylo nic divného, protože jsme si na ni jaksi zvykli, kdyby tu nebyl problém matematický. Dejme tomu, že nás lidí přibylo v Praze od předválečných dob o padesát procent; ale té hromadnosti narostlo o tisíce procent. Je desetkrát tolik příležitostí hromadit se, a přitom se hromadíme s mnohonásobnou číselnou hojností. Na Olšanských hřbitovech je na Dušičky nejmíň třikrát tolik lidí, než bývalo před válkou, ačkoliv se drazí nebožtíci v Pánu jistě tak hromadně nerozmnožili. Návštěvníci Matěje se odhadují na sto tisíc duší, zatím co před válkou to bývala pout několika set lidí, nakloněných prožívat něco starosvětského a idylického. Říká se sice, že od války stoupá lidový konsum zábavy a že dnes se sport, kino a kdeco stalo prostě předmětem obecné denní potřeby. Něco na tom je, ale řekněme pout na Olšany nepatří zrovna k zábavám; spíš se zdá, že nejde jen o to, bavit se, nýbrž prostě hromadit se; a to dá rozum, že se lidé mohou spíš hromadit ve své zábavě a rekreaci než ve své denní práci. Prostě faktum je, že sto tisíc lidí dnes ze sebe pořídí ixkrát tolik zástupů, nakupení a hromadných útvarů než sto tisíc lidí před válkou; nebo jinými slovy, že zatím co populace roste v řadě aritmetické, roste hromadnost v řadě geometrické.


« predchádzajúca strana :: 1 / 2 :: ďaľšia strana »