eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: Válka s Mloky 1. Andrias Sheuchzeri

Kapitola 11. O lidogeštěrkách

« predchádzajúca strana :: 2 / 4 :: ďaľšia strana »

.

Kdyby Andriase nebylo, museli bychom jej vlastně předpokládat právě na místech, kde se vyskytl; je to téměř, jako by prostě zapl�oval prostor, ve kterém podle zeměpisných a vývojových souvislostí měl odpradávna být. Budiž tomu jakkoliv, končil se článek učeného profesora, na tomto evolučním vzkříšení miocenního mloka vidíme s úctou a úžasem, že Génius Vývoje na naší planetě ještě zdaleka neuzavřel své tvůrčí dílo.

Tento článek vyšel přes tiché, ale rozhodné mínění redakce, že takové učené povídání do novin vlastně nenáleží. Vzápětí dostal profesor Uher dopis od jednoho čtenáře:

Slovutný pane,

koupil jsem loni dům na náměstí v Čáslavi. Při prohlídce domu jsem našel na půdě bednu se starými vzácnými, najmě vědeckými spisy, jako jsou dva ročníky Hýblova časopisu Hyllos z let 1821-22, Jana Svatopluka Presla Ssavectvo, Vojtěcha Sedláčka Základové přírodnictví aneb fysiky, devatenáct ročníků veřejného spisu všenaučného Krok a třináct ročníků Časopisu Českého museum. V Preslově překladu Cuvierovy Rozpravy o převratech kůry zemní (z roku 1834 jsem nalezl jako záložku výstřižek z nějakých starých novin, na němž byla tištěna zpráva o jakýchsi podivných ještěrech.

Když jsem četl Váš znamenitý článek o těch záhadných mlocích, vzpomněl jsem si na tu záložku a vyhledal jsem ji. Myslím, že by Vás mohla zajímat, a proto Vám ji jako nadšený přítel přírody a horlivý Váš čtenář posílám.

Ve veškeré úctě

J. V. Najman

Na přiloženém výstřižku nebyl uveden titul ani rok; podle typu písma a pravopisu však pocházel z dvacátých až třicátých let minulého století; byl tak zežloutlý a zvetšelý, že se dal stěží číst. Profesor Uher to užuž chtěl hodit do koše, ale byl jaksi dojat starobou toho tištěného listu; i počal to číst; po chvíli vydechl "kruci" a narovnal si vzrušeně brejle. Na výstřižku byl tento text:

O LIDOGEŠTĚRK�CH

W GEDNĚCH CIZÍCH NOWIN�CH SE DOČÍT�ME, ŽE GISTÝ KAPIT�N (WELITEL) ENGLICKÉ W�LEČNÉ LODI, WR�TIVŠE SE Z DALEKÝCH ZEMÍ, PODAL ZPR�VU O PODIWNÝCH PLAZECH, GEŽTO NAŠEL NA GEDNOM MALÉM OSTRŮWKU W MO�I AUSTR�LSKÉM. NA TOMTO OSTROWĚ GEST TOTIŽ GEZERA SE SLANAU WODAU AWŠAK S MO�EM NESOUWISEGÍCÍ, GAKOŽ I WELMI SWÍZELNĚ P�ÍSTUPNÉ, KDEŽ ONEN KAPIT�N A LODNI FELČAR SOBĚ ODPOČÍWALI. TU WYSTOUPILA Z GEZERA ZWÍ�ATA NA ZPŮSOB GEŠTĚREK, AWŠAK PO DWAU NOHAU GAKO LIDÉ KR�ČEGÍCÍ U WELIKOSTI MO�SKÉHO PSA NEBO-LI TULENĚ A NA POB�EŽI ROZMILE A ZWL�ŠTNĚ SE POHYBOVALY NA TEN ZPŮSOB, GAKO BY TANČILY. WELITEL A FELČAR Z PUŠEK WYST�ELIWŠE DWĚ TY ZWI�ATA ULOWILI.


« predchádzajúca strana :: 2 / 4 :: ďaľšia strana »