eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: Válka s Mloky 1. Andrias Sheuchzeri

Kapitola 9. Andrew Scheuchzer

« predchádzajúca strana :: 1 / 5 :: ďaľšia strana »

.

I stalo se jednoho čtvrtku, kdy londýnské zoo bylo obecenstvu uzavřeno, že pan Thomas Greggs, hlídač v pavilónu ještěrů, čistil nádrže a terária svých svěřenců. Byl sám a sám v oddílu mloků, kde byl vystaven velemlok japonský, americký hellbendr, Andrias Scheuchzeri a množství drobných čolků, mločíků, axolotlů, ouhoříků, surýnů a macarátů, žebrovníků i žábronošů. Pan Greggs se oháněl hadrem a koštětem, pískaje si Annie Laurie; a najednou někdo za ním skřehotavě povídá:

"Koukej, mami."

Pan Thomas Greggs se ohlédl, ale nikdo tam nebyl; jen hellbendr mlaskal ve svém bahně a ten velký černý mlok, ten Andrias, se opíral předními tlapkami o kraj nádrže a kroutil trupem. Něco se mi zdálo, mínil pan Greggs a metl dál podlahu, až to svištělo.

"Koukej, mlok," ozvalo se za ním.

Pan Greggs se rychle otočil; ten černý mlok, ten Andrias, se na něho díval, mrkaje spodními víčky.

"Brr, ten je ošklivý," řekl najednou mlok. "Pojď odtud, miláčku."

Pan Greggs otevřel úžasem ústa. "Co?"

"Nekouše?" skřehotal mlok.

"Ty... ty umíš mluvit?" koktal pan Greggs, nevěře svým smyslům.

"Já se ho bojím," vyrazil ze sebe mlok. "Mami, co žere?"

"�ekni dobrý den," řekl užaslý pan Greggs.

Mlok zakroutil tělem. "Dobrý den," skřehotal. "Dobrý den. Dobrý den. Smím mu dát koláč?"

Pan Greggs sáhl zmateně do kapsy a vytáhl kousek housky. "Na, tumáš."

Mlok vzal housku do tlapky a počal ji okusovat. "Koukej, mlok," chrochtal spokojeně. "Tati, proč je tak černý?" Náhle se ponořil do vody a vystrčil jen hlavu. "Proč je ve vodě? Proč? Hu, ten je škaredý!"

Pan Thomas Greggs se škrábal překvapením v týle. Aha, to on opakuje, co tady slyší od lidí. "�ekni Greggs," zkusil to.

"�ekni Greggs," opakoval mlok.

"Pan Thomas Greggs."

"Pan Thomas Greggs."

"Dobrý den, pane."

"Dobrý den, pane. Dobrý den. Dobrý den, pane." Zdálo se, že se mlok nemůže řeči nabažit; ale Greggs už nevěděl, co by mu povídal; pan Thomas Greggs nebyl muž příliš výmluvný. "Tak teď drž hubu," řekl, "a až budu hotov, budu tě učit mluvit."

"Tak teď drž hubu," broukal mlok. "Dobrý den, pane. Koukej, mlok. Budu tě učit mluvit"

Jenže ředitelství zoo nevidělo rádo, když hlídači učili svá zvířata nějakým kouskům; něco jiného je slon, ale ostatní zvířata tu jsou pro poučení, a ne aby provozovala něco jako cirkus. Proto pan Greggs trávil svůj čas v oddělení mloků víceméně potají, když tam už nikdo nebyl. Jelikož byl vdovec, nedivil se nikdo jeho samotaření v pavilónu ještěrů. Každý člověk má své zvláštní záliby. Ostatně do oddělení mloků chodilo málo lidí; to spíš krokodýl se těšil obecné popularitě, ale Andrias Scheuchzeri trávil své dny v poměrné samotě.


« predchádzajúca strana :: 1 / 5 :: ďaľšia strana »