eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: Válka s Mloky 1. Andrias Sheuchzeri

Kapitola 9. Andrew Scheuchzer

« predchádzajúca strana :: 2 / 5 :: ďaľšia strana »

.

Jednou, když se už šeřilo a pavilóny se zavíraly, procházel ředitel zoo sir Charles Wiggam některými odděleními, aby se přesvědčil, je-li všechno v pořádku. Když šel oddílem mloků, zašplounalo to v jedné nádrži a někdo skřehotavě řekl: "Dobrý večer, pane."

"Dobrý večer," odpověděl ředitel překvapeně. "Kdo je tam?"

"Promi�te, pane," řekl skřehotavý hlas. "To není pan Greggs."

"Kdo je tam?" opakoval ředitel.

"Andy. Andrew Scheuchzer."

Sir Charles šel blíž k nádrži. Seděl tam jenom vztyčený a nehybný mlok. "Kdo tady mluvil?"

"Andy, pane," řekl mlok. "Kdo jste vy?"

"Wiggam," vyhrkl sir Charles užasle.

"Těší mě," děl Andrias zdvořile. "Jak se máte?"

"U čerta," zařval sir Charles, "Greggsi! He, Greggsi!" Mlok sebou mýkl a schoval se střelhbitě ve vodě.

Do dveří vrazil Mr Thomas Greggs, udýchaný a znepokojený. "Prosím, pane?"

"Greggsi, co to znamená?" spustil sir Charles.

"Stalo se něco, pane?" koktal pan Greggs nejistě.

"Tady to zvíře mluví!"

"Promi�te, pane," děl pan Greggs zdrceně. "To nemáte dělat, Andy. �íkal jsem vám tisíckrát, že nemáte obtěžovat lidi svým povídáním. - Prosím za prominutí, pane, víckrát se to nestane."

"To vy jste naučil toho mloka mluvit?"

"Ale on začal, pane," hájil se Greggs.

"Doufám, že se to nebude opakovat, Greggsi," řekl přísně sir Charles. "Dám na vás pozor."

Po nějaké době seděl sir Charles s profesorem Petrovem a hovořili o takzvané zvířecí inteligenci, o podmíněných reflexech a o tom, jak populární názory přece�ují rozumovou činnost zvířat. Profesor Petrov vyslovil své pochybnosti o elberfeldských koních, kteří prý dovedli nejen počítat, ale i umoc�ovat a odmoc�ovat; vždyť ani normální, vzdělaný člověk neumí odmoc�ovat, řekl veliký učenec. Sir Charles si vzpomněl na Greggsova mluvícího mloka. "Já tady mám mloka," začal váhavě, "je to ten známý Andrias Scheuchzeri; a ten se naučil mluvit jako papoušek."

"Vyloučeno," řekl učenec. "Mloci přece mají přirostlý jazyk."

"Tak se pojďte podívat," řekl sir Charles. ;,Dnes je den čištění, tak tam nebude plno lidí." A šli.

U vchodu k mlokům se sir Charles zastavil. Zvnitřku bylo slyšet škrabot koštěte a jednotvárný hlas, který cosi slabikoval.

"Počkejte," zašeptal sir Charles.

"Jsou na Martu lidé?" slabikoval jednotvárný hlas. "Mám to číst?"

"Něco jiného, Andy," odpovídal druhý hlas.

"Zvítězí v letošním derby Pelham-Beauty nebo Gobernador?"


« predchádzajúca strana :: 2 / 5 :: ďaľšia strana »