eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: Válka s Mloky 3. Válka s mloky

Kapitola 12. Vysvětlivky

« predchádzajúca strana :: 1 / 5 :: ďaľšia strana »

.

kopra - sušená bílá hmota kokosových ořechů, surovina k výrobě oleje a jedlých tuků;

dubbeltje - drobná holandská mince;

kampong - ves s tržištěm;

toddy - palmové víno;

gutaperča - hmota podobná kaučuku, získávaná z mléčné šťávy některých indomalajských stromů;

furlong - délková míra (201 m);

Bedřich Golombek a Eduard Valenta, redaktoři Lidových novin, zpracovali ve čtyřech knihách vyprávění Jana Welzla, českého polárního lovce a zlatokopa; pod názvem Eskymo Welzl upravil Welzlovy vzpomínky již Rudolf Těsnohlídek;

Very glad - Těší mě

Damned Clipperton Island... - Zatracený ostrov Clipperton. Hromada zatracených ostrovů;

Your health - Na zdraví;

V pounds of sterlirng? - V librách sterlingů?; See?- Vidíte?;

lots of money - hromadu peněz;

he is as good as his word - co řekne, to platí; ship owner - majitel lodi;

my lad - hochu;

do my country - do mé vlasti; newspapers - noviny;

I know - vím, znám;

A good friend of mine - můj Dobrý přítel;

pozamentérie - prýmky, ozdoby z prýmků;

Very glad to meet you... - Velice mě těší, kapitáne, že vás poznávám. Prosím, pojďte dál;

do you remember? - pamatujete se?

That's so - Tak je to;

Captain of Long Distances - kapitán dalekých plaveb;

Yah, sir... - Ano, pane. Námořní kapitán. Východní Indie a pacifické trati, pane;

A gallon - galon (4,54 litru);

Sindibád - postava kupce a plavce z arabské sbírky pohádkových příběhů Tisíc a jedna noc;

bezoár - útvar podobný kamenu, vytvářející se v zažívacím traktu některých savců a považovaný kdysi za kouzelnický prostředek;

secret, worth of millions - tajemství, které má miliónovou cenu; A damned lie, sir - Prachsprostá lež, pane;

equator - rovník, zde míněna rovníková oblast Tichého oceánu;

mollusc - měkkýš;

cliffs - útesy:

Buitenzorg - nyní Bogor, město na Jávě, má proslulou botanickou zahradu;

pearl-shells - perlorodky;

marvel - zázrak;

shark-killer - zabíječ žraloků;

tramp-loď - nákladní parník nevázaný na určitou trať; fella - kamaráde, brachu;

Waterstaat - ústřední úřad pro vodní stavby a spoje;

jelly-fish - medúza;

be a man - vzmuž se;

harpoons a knives - harpuny a nože;

hullo - haló;

goods - zboží;

vessels a boats a tank-steamers - lodi a čluny a cisternové parníky; awning-decks - kryté paluby;

quarter-decks - luxusní části horní paluby na zádi lodi;

Sea-gull, Empress of India - Racek, Indická císařovna (názvy lodí);

na over- i lowerdecku - na horní i dolní palubě;


« predchádzajúca strana :: 1 / 5 :: ďaľšia strana »