eKnižnica

Internetová čitáreň

Čapek, Karel: Válka s Mloky 3. Válka s mloky

Kapitola 12. Vysvětlivky

« predchádzajúca strana :: 2 / 5 :: ďaľšia strana »

.

Bandžermasin - Bandjarmasin, město na Borneu;

mate - hlavní lodní důstojník;

Kokopo - přístav na ostrově Nová Británie v Bismarckově souostroví v Tichém oceáně;

hatch - průvlak;

Sailor-hospital - nemocnice pro námořníky;

Baseball - zde označení náruživého hráče americké míčové hry; Palm Beach - Palmové pobřeží, přepychové lázně na Floridě;

dad - tati;

Trader Horn - americký film natočený v Africe na základě příběhů lovce a obchodníka Horna; líčil mimo jiné osudy plavé dívky uprostřed černošského kmene a její záchranu;

dressing-gown - župan;

nereidky - mořské víly;

Andrias Scheuchzeri - vymřelý velemlok, dlouhý 1,5 m. Jeho zkamenělou kostru nalezl v usazeninách mladších třetihor u Öhningenu v Bádensku curyšský lékař J. J. Scheuchzer (1672-1733), který jej však považoval za zbytky hříšného člověka zahynuvšího při biblické potopě světa. Francouzský lékař, zoolog, paleontolog a zakladatel srovnával anatomie Georges Cuvier (1769-1832) dokázal, že tvor, jehož otisk nalezl Scheuchzer, nebyl člověkem, nýbrž obojživelníkem;

osteologický - týkající se nauky o kostech;

yam - jedlá hlíza smldince, subtropické bramborovité rostliny; recentní - nový. čerstvý;

elberfeldští koně - ze stáje průmyslníka K. Kralle, který je prý naučil některým početním úkonům tak, že číselné výsledky odklepávali údery kopyt; případ byl v letech před první světovou válkou podnětem k úvahám i k pracím o možnostech duševní činnosti zvířat;

King George... - Král Jiří. Ať je mu Bůh milostiv;

Mae West - amer. filmová herečka;

mutační děj in actu - průběh proměn dědičných znaků;

Lemurie - domnělý díl světa, který se prý podle překonané teorie prostíral v oblasti nynějšího Indického oceánu a v neznámé geologické době klesl pod mořskou hladinu;

horizontálně i vertikálně členěné podnikání - horizontálně se sdružují kapitalistické podniky určitého oboru, aby si navzájem nekonkurovaly a aby dosáhly monopolních zisků dohodami o cenách (kartely). Vertikálně se sdružují podniky různých odvětví organicky souvisejících, aby si zajistily celý výrobní proces od základní suroviny až ke konečnému složitému výrobku (kombináty a trusty);

divertissement - rozptýlení, zábava; juvenilní epika - příslušející mladému věku;

animal faber - dělný živočich;

L'evoluzione degli anfibii... - Vývoj obojživelníků za fašismu; Les Urodéles... - Mloci a Společnost národů;


« predchádzajúca strana :: 2 / 5 :: ďaľšia strana »