eKnižnica

Internetová čitáreň

Kukučín, Martin: Veľkou lyžicou

Kapitola 5. Vysvetlivky

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

á — servus, frater — á, vitaj, braček

belásky — belasé šaty

belasník — človek, nosiaci belasé, t. j. panské šaty

bene, ergo: quot sunt partes orationis — dobre, teda: koľko je čiastok reči?

conjuguje laudo - časuje sloveso „chváliť"

dá ti — datív (tretí pád);

deravý šesták — šesták je bývalý dvacaťhaliernik, nedal by zaň dreveného šestáka = nedal by zaň nič, syn. drevený groš

funt — stará váha (asi pol kila)

imperativus od fero — rozkazovací spôsob od slovesa „niesť"

intravilán — pozemok medzi domami

jama na švábku — švábka = zemiaky, zemiaky v niektorych dedinách schovávajú na zimu nie do pivníc, ale do osobitných jám

jubilejný rok pokresťanenia Slovanov — tisícročné jubileum pokresťanenia Slovanov slávilo sa u nás r. 1863

kabaňa — menšia halena, huňa

konfirmácia — u evanjelikov asi to, čo u katolíkov birmovanie

kozub — predná časť pece

menšia-menšie - mensa-mensae (prvý a druhý pád latinského slova „mensa" — stôl)

osemnástka — osemnásta čiastka majetku

ostrva — driek stromu s konármi nie celkom okliesnenými, ostrva vbije sa do zeme, povešajú na ňu seno alebo ďatelinu sušiť

ôsminár — gazda, čo zdedil osminu majetku

pargamien m. pergamen — suchá koža, natretá bielou farbou, kedysi písali na pergameny

perfectum od fio — minulý čas od slovesa „stať sa"

piatka — päť zlatých

pluval — tak rozumeli Cyrilovi rodičia latinskému slovu plural (množný počet);

podsebný vôl — na ľavej strane oja zapriahnuty vôl

pomáda — masť na vlasy

práchno — látka, získaná vysušením a vyklepaním istého druhu húb (Polyporus ign.), rastúcich na stromoch; práchno i od iskry začne tleť a fúkaním ľahko sa rozhorí, upotrebujú ho i pri zastavení krvi miesto vaty

primitívny — prostý

regula — pravidlo

scio —viem

scis ne latine, frater — a či vieš po latinsky, braček?

srub — z brván srubená stena, v humne z brván srubená priehrada

šestonedieľka m. šestinedieľka - žena po pôrode

tretia latinská — tretia trieda gymnázia

v čepčeku sa narodiť — šťastným sa narodiť

vôdor — priestor medzi strechou a povalou v humne

vrstovníkov poshadzovať a zasadnúť na prvé miesto — v škole v prvej lavici, na prvom mieste, sedával najlepší žiak; ak časom našiel sa lepší od neho, sadol si na jeho miesto, tamten bol shodený

zlatý — zlatka — peniaz


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »