eKnižnica

Internetová čitáreň

Shakespeare, William: Hamlet, kráľovič dánsky 4. dejstvo

Scéna 6. scéna

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

Iná chyža tamže.


Vystúpi Horatio a sluha.


Horatio: Kto sú tí ľudia, čo si žiadajú hovoriť so mnou?

Sluha: Námorníci, pane; oni vravia, že majú listy

pre vás.

Horatio: Nech vojdú. — (Sluha odíde.)

Ver' neviem, z ktorej čiastky sveta kto

by ma bol pozdravil, ak nie princ Hamlet.


Vojdú plavci.


Prvý plavec: Požehnaj vás Pánboh, pane!

Horatio: Požehnaj i teba.

Prvý plavec: Urobí, pane, ak sa mu bude páčiť. Tuto

je lístok pre vás, pane, — pochodí od poslanca, ktorý

bol vypravený do Anglicka, — jestliže je vaše meno

Horatio, ako mi bolo povedané, že je.

Horatio: (číta) „Horatio, ako toto prebehneš, do-

pomôž týmto ľudkom na nejaký spôsob ku kráľovi; oni

majú listy pre neho. Ani sme ešte dva dni nestrávili na

mori, keď zrazu lúpežník morský opravdového vojenného

vyzbrojenia začal ti nás honiť. Najdúc, že my sami sme

priťarbavých vetríl, z prinútenosti dodali sme si ducha;

v šarvátke ja zakvačil som onen koráb; vtom momente

však títo osvobodia sa ti od našej lode, tak že ja sám

stal som sa ich zajatcom. Oni nakladali so mnou sťa mi-

losrdní zlodeji, ale i vedeli, čo robia: mám sa im ná-

ležité odslúžiť. Zariaď, aby kráľ dostal listy, ktoré som

poslal, a ty rušaj ko mne s takým spechom, ako by si

utekal pred smrťou. Mám slová povedať ti do ucha, ktoré

urobia ťa nemým: a predsa sú hodne priľahké pre zá-

važie samej veci. Títo dobrí tovarišia privedú ťa ta, kde

som. Rosenkrantz a Guildenstern pokračujú v plavbe

do Anglie; o nich ti mám však veľa rozprávať. S Bohom!

Ten, o ktorom znáš, že je tvoj: Hamlet."

Nuž poďte, čo vám cestu prekliesnim

skrz listov tých, a čím skôr, by ste k tomu

ma viedli, od koho ich nesiete. (Odídu.)


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »