eKnižnica

Internetová čitáreň

Shakespeare, William: Hamlet, kráľovič dánsky 5. dejstvo

Scéna 1. scéna

« predchádzajúca strana :: 1 / 7 :: ďaľšia strana »

.

Hrobitov.


Vystúpia dvaja hrobári s rýľmi atď.


Prvý hrobár: Má tá byť pochovaná pri kresťanskom

pohrebe, ktorá náročky pohľadá svoje vlastné spasenie?

Druhý hrobár: Ja ti povedám, že má, a preto rob

jej hrob zčerstva. Obhliadač mŕtvol zasadol nad ňou a

nachodí, že to pohreb kresťanský.

Prvý hrobár: Ako to môž' byť, ak sa len neutopila pri

sebaobrane?

Druhý hrobár: Nuž toť, tak sa to našlo.

Prvý hrobár: Musí to byť se offendendo, ináč nikam. Lebo

tu ti väzí jadierce: akže sa utopím naschvál, to doka-

zuje istý skutok, a skutok má tri parožky, a to: účinok,

robotu a vykonanie; argaj, ona sa utopila schválne.

Druhý hrobár: Nech, ale počujže, mnohovážny kopaničiar —

Prvý hrobár: Dajže pokoj. Tuto tečie voda, dobre; tuto

stojí človek, dobre. Keď teraz človek ten zajde k totej

vode a utopí sa, isteže voľky-nevoľky on ide ta — čiže

ho badáš, há? Oproti tomu keď toť voda príde k nemu

a utopí ho, on neutopí sa sám; argaj, kto nie je vina

svojej vlastnej smrti, neukracuje svojho vlastného života.

Druhý hrobár: Ale je toto zákon?

Prvý hrobár: Hej, naozaj, je: ohliadačov mŕtvol vyšetro-

vací zákon.

Druhý hrobár: Chceš vedieť o tom pravdu? Stihla táto ne-

byť zemiankou, bola by pochovaná bez kresťanského

pohrebu.

Prvý hrobár: Taj, tu už trizníš čôsik: a tým žalostnejšie,

že poprední ľudia smú ti mať výhodu na tom svete

môcť sa utopiť alebo obesiť sa skôr, než ich spolukre-

sťania... Poď, motyka moja. Nemáš rýdzich zemänov

okrem záhradníkov, kopáčov a hrobárov; oni podržujú

remeslo Adamovo.

Druhý hrobár: A či on bol zemän?

Prvý hrobár: On bol prvý, ktorý kedy dočakal sa pa-

sovania na rytiera.

Druhý hrobár: Ale hybaj, nikdy-prenikdy!

Prvý hrobár: Čo, si ty pohan? Akože to rozumieš Písmu?

Písmo hovorí: Adam kopal; nuž či mohol za pasy so

zemou, nezohýňajúc sa v páse, a ryť i rýpať sa v nej

bez rýľa a čakana? Teraz ti dám inú otázku; jestli ne-

odpovieš mi cieľuprimerane, tak priznaj sa, že si...

Druhý hrobár: Brnč.

Prvý hrobár: Kto je to, čo buduje pevnejšie než ktorý-

koľvek murár, lodiar alebo tesár?

Druhý hrobár: Šibeničiar, lebo tohoto stavba pretrvá hoci

tisíc hofierov.

Prvý hrobár: Tvoj vtip sa mi veľmi páči, na moj' prav-

dičku; šibenica účinkuje dobre. Lenže ako účinkuje

dobre? Dobre účinkuje u tých, ktorí činia zle: no, ty

zle činíš, keď hovoríš, že šibenica je pevnejšie zbudo-


« predchádzajúca strana :: 1 / 7 :: ďaľšia strana »