eKnižnica

Internetová čitáreň

Sienkiewicz, Henryk: Quo vadis ...

Kapitola 0. Vysvetlivky

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

[1] Petronius, zvaný Arbiter, je postavou historickou. Hlavní rysy jeho povahy a důležitější události ze života nakreslil autor podle Tacita, jenž v 16. knize Annalů má o něm zprávy. On byl autorem společenské novelly, z níž zlomky dochovaly se až po naše dny; mezi nimi „Hostina Trimalchionova" je výbornou satirou na tehdejší společnost.

[2] Byl později, po 3 měsíce, císařem.

[3] Soudce dobrého vkusu.

[4] Sluhové lázeňští.

[5] Stůl.

[6] Parní koupel.

[7] Do drahokamů vrývané ozdoby.

[8] Otrok, jenž ohlašovával příchozí.

[9] Pokoj k dýchání ohřátého vzduchu.

[10] Bůžek zdraví.

[11] Afrodita, u Římanů Venuše.

[12] Jižní brána na Via Appia.

[13] Podzemní místnost naplněná horkým vzduchem,

[14] Řecký sochař z IV. století př. Kr. On jediný měl právo zobrazovati Alexandra Velkého.

[15] Pahorek, na němž stál palác Caesarův.

[16] Budova, v níž konány soudy.

[17] Lázně.

[18] M. A. Lucanus, autor epopeje »Pharsalia«.

[19] Tabulky v jedno svázané ve formě našich knih.

[20] Chladírna v lázních.

[21] Strana v cirku, k níž náležel císař Nero.

[22] Filosof — básník dramatický, učitel Neronův,

[23] Ahenobarbus = Rudovous; nazýván tak Nero pro svůj rudý vous.

[24] Místo nedaleko Říma, proslavené přírodní krásou.

[25] Vrátný

[26] Předsíň.

[27] Salon v domě římském, osvětlený shora.

[28] Otevřený salon, jenž sloužíval pánu domu za pracovnu.

[29] Praetexta, t.j. toga praetexta, plášť s purpurovým okrajem, jejž nosili hoši, pak učenníci a kněží.

[30] Domácí svatyně, kde stály, sochy předků a domácích bůžků.

[31] Sv. Pavla, apoštola.

[32] Známá travička z oné doby.

[33] Stříbrný peníz, rovnající se 24 haléřům.

[34] Toilettní komnata.

[35] Čtyřspřeží koní.

[36] Syn Germanicův a bratr Kaligulův.

[37] Římané při besedě pololeželi na pohovkách, které se tří stran obklopovaly stůl.

[38] Nádoby k míšení vína s vodou.

[39] První papež po sv. Petru. Zemřel smrtí mučennickou r. 78.

[40] Ereb = podzemní; Hekate = podzemní božstvo.

[41] Nadlidskou mírou štěstí.

[42] Takové pověsti všeobecně kolovaly po Římě.

[43] Slovo Bůh.

[44] Tmavý plášť.

[45] 'Iχυΰς.

[46] Mercury

[47] Nalezl jsem!

[48] Podzemí.

[49] Vrchní kněz.

[50] Seripulum nebo serupulum, malá, zlatá mince rovnající se třetině zlatého denáru čili »aurea«.

[51] Bůh.

[52] Římský setník v Caesarei, pokřtěný sv. Petrem.

[53] Mistře.


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »