eKnižnica

Internetová čitáreň

Sládkovič, Andrej: Výbor z lyriky
« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

Nehaňte ľud môj, že je ľud mladý,

klebetárski posmievači:

v mladom sa veku ide do vlády,

starému sila nestačí!

Keď predkov nemal (a či ich nemal,

ktorí prežili čas zlatý?),

čo bys' sa mu ty za to posmieval?

Na potomkov on bohatý!


Nehaňte ľud môj, že nemá dejov

slávy svojej minulej sklad:

on ešte peknou kvitne nádejou,

budúcnosť má jeho poklad!

Počuješ bájne hlasy povestí?

Hovoria tie, keď čas čuší,

zázračný z nich on svet má vyviesti,

budúci svet v nich on tuší.


Nehaňte ľud môj, slepí sudcovia,

že ľud môj je len ľud sprostý:

často sú múdri hlúpi ľudkovia

dľa súdu svetskej múdrosti.

Počuješ? Spieva slovenské pole,

spievanky zrodia Homérov;

len ľúbosť útlu spievajú hole —

no budú i bohatierov!


Nehaňte ľud môj, ústa nečisté,

že odhodok on je hlúpy:

múdrosťou jeho vykúpení ste,

a ešte vás raz vykúpi!

Či nepočuješ slová rozumné,

čo deň po dni opakuje?

Večné v nich pravdy, hlboké, umné:

ten ľud vedu si hotuje.


Nehaňte ľud môj, že je len malý,

že nevládne celým svetom:

kde telo ducha k zemi nevalí,

tam duch lieta ľahším letom.

Na helénsky že ľud si spomnite —

duch si svet vlastný utvorí;

či v žalude hôr zárod vidíte?

nie! — no viďte dubísk hory!


Nehaňte ľud môj, že je chudobný,

že kraj biedny, smetisko má:

to je blud — má svet sebe podobný,

má hory, rieky, zlato má!

A keby nemal? Ale má hlavy,

má obchodu silný zárod.

Alebo či sú čriedy a bravy

a koniarne komus' národ?


Nehaňte ľud môj, že je ľud tichý,

že rád trpí, že je slabý:

pravda, surovej on nemá pýchy,

nie je v zápasoch pochabý.

Vy to neviete, že duch národov

práve takú povahu má:

keď má vystúpiť s činnou slobodou,

najprv ticho myslí, dumá.


Nehaňte ľud môj, že úcty nemá,

že ľud môj je potupený:

slávnejšie ešte svet tupí plemä —

nuž kto je tam zhanobený? ...

Ach, zlé sú časy: na všetky strany

svet žertvuje bohom zlatým.

Ale národ mi nechaj bez hany:

národ patrí k veciam svätým!


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »