eKnižnica

Internetová čitáreň

Sládkovič, Andrej: Výbor z lyriky
« predchádzajúca strana :: 2 / 2 :: ďaľšia strana »

Ty hluchý, kremä telesných uší,

ktorý pre blaho slovenských duší

nepreložils' krížom slamy!


Nazdáš sa, že keď otcov si ctíme

v spore jednom, v stých pokojoch,

že my s tým istým srdcom stojíme

i v špatných s planci rozbrojoch?

Alebo tvojich striel sa bojíme?

Never, niet guľky v tom tvojom dyme

oj, nejdeš nás skutkami biť.

Kto hnil až dosiaľ, i teraz hnije,

hniť bude, až mu k smrti odbije,

i naveky bude len hniť!


« predchádzajúca strana :: 2 / 2 :: ďaľšia strana »