eKnižnica

Internetová čitáreň

Sládkovič, Andrej: Výbor z lyriky
« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

Vzlietni nad svety v jasnotu éteru,

v priepastiach zemských prezeraj kryštaly,

vstúp na dno mora, kde žijú koraly,

odkry si tajnú prírody zásteru,

pusť voľné zraky v oblakov priestory,

uchyť v čarovnom blesku meteory,

prelet' po ľudstve od póla ku pólu,

slovenskej devy obdivuj lepotu,

Vatikán navštív, obdivuj peknotu,

helénskemu choď tešiť sa idolu;

tak Všehomíra sjednoť v svojom bytu,

sber všetko, čomu duch oddáva chválu,

vyber najkrajšie formy z krajín citu

a vystav krásu v božskom ideálu: —

Ach, kto velikánsky prežiaľ ten ukojí,

že v svete pri kráse vždy i špata stojí!


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »