eKnižnica

Internetová čitáreň

Sládkovič, Andrej: Výbor z lyriky
« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

Načo si to srdce, načo si mi dal, Bože,

keď nikomu v šírom svete ľúbiť sa nemôže?


Jak by ruže v poli nevidené spadaly:

tak moje vädnúce krásy nik', nik' nepochváli.


Sto žiaľov, bied tisíc dušu devy môž' raniť:

a mňa, takú opustenú, nemá kto obrániť.


Kto číta tie slzy, čo v samote padajú,

keď sa ústa požalovať nikomu nemajú?


Spievala by rada, na ústach mi žiaľ hynie:

lebo kto ma za tú pieseň ku srdcu privinie?


Žiadala by si smrť, ale načo hrob chváliť,

keď nad mojou mohylôčkou nemá kto pozialiť!


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »