eKnižnica

Internetová čitáreň

Tajovský, Jozef Gregor: Statky zmätky 2. dejstvo

Scéna 1. výstup

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

Chyža u Kamenských; popoludní na ŠtefanaVÝSTUP PRVÝ


TOMÁŠ, ONDRIŠ, VALACH, KAŇÚRIK, KATA, KATKA, EVA, ANKA, ZUZKA


(Dve skupiny. V popredí pri stole Tomáš, Ondriš, Valach, Kaňúrik. Fľaška s hriatym na stole a koláč na tanieri. Vpravo pod oknom Kata, Katka, Eva, Anka, Zuzka. Chlapi majú karty v rukách a hrajú sa na „švindlera". Anka číta prvú hlavu druhej časti Robinsona. Chlapi fajčia, starí z fajok, mladší cigarety. Pred otvorením opony je hlučno. Zuzka na odchode. Anka neprestajne číta.)


ONDRIŠ — Sedem!

KAŇÚRIK — Osem!

TOMÁŠ — Deväť!

ONDRIŠ — Švindler! (Vyhodí kartu.)

TOMÁŠ — Ber si, syn môj. To tak otcovi?

VALACH — Dajte, ňanka.

TOMÁŠ — Ja som už.

VALACH — Ale zase vy dáte.

ONDRIŠ — Čoby oni? Si zabudol? Ty dáš.

KAŇÚRIK — Ty, ty.

VALACH — Dolník!

KAŇÚRIK — Horník!

TOMÁŠ — Kráľ!

ONDRIŠ — Švindler! (Vyhodí kartu; smiech.)

ANKA — Nekričteže tak, nič nerozumieme, čo čítame.

ONDRIŠ — Á, otec sú švindler!

TOMÁŠ — No, veď sa ty chytíš, synku. (Smiech.)

KATKA — Ešte si mohla počúvať, Zuzka.

ZUZKA (odchádza) — A od gazdinej potom duplom. Už idem, mama.

TOMÁŠ — Už ideš, Zuzka?

ZUZKA — Musím.

KATKA — A na tanec večer pôjdeš?

ZUZKA — Musím byť pri deťoch.

KATA — Háby si prehoď, šanuj, dievka moja.

ZUZKA (odchádza) — Nebojte sa, mama, dobrú noc vám!

VŠETCI — Dobrú noc!

KATA, EVA (vyprevadia Zuzku).

ANKA — A veď nejdite všetci. (Číta ďalej. Hneď sa vrátia aj Eva, aj Kata.)

TOMÁŠ — A ty, Ondriš, nalej po kvapke. Aj si pozapaľujeme. (Urobia. Ďalej hrajú.)


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »