eKnižnica

Internetová čitáreň

Tajovský, Jozef Gregor: Statky zmätky 2. dejstvo

Scéna 12. výstup

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

Predošlí, ĎURKO


ĽAVKO — Kdeže meškáš, synak?

ĎURKO — Zuzku hľadám, otec môj. (Ide k nej.)

ŽOFA — Už je Zuzka tvoja, meno moje. Prijala závdavok.

ĎURKO (Tomášovi a Kate podá ruku) — Ďakujem vám za ňu.

KATA — Pán Boh vám pomáhaj, syn môj!

ŽENY — Pán Boh uslyš!

ĎURKO (objíme Zuzku) — Tak už máme vyhratô u Palčíkov!


OPONA


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »