eKnižnica

Internetová čitáreň

Tajovský, Jozef Gregor: Statky zmätky 3. dejstvo

Scéna 12. výstup

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

PALČÍK, MARA, ŽOFA


MARA (Žofe) — Starodávne známosti v hlave vŕtajú ... To sa my nazdáme.

ŽOFA — Ach, meno moje! (Nerozumie, ale sa dovtipuje.) To, že aj jeden mal svoju, aj druhá svojho? Nemôžu zabudnúť?

MARA (prikyvuje).

PALČÍK — On inak vraví; že sa mu druhá pozdáva — Beta!

ŽOFA (neprekvapená) — Ach, meno moje, čo si počneme s nimi? Aj tak sa stáva. Aleže práve s mojím milým synom, to by som nebola pomyslela ...


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »