eKnižnica

Internetová čitáreň

Tajovský, Jozef Gregor: Statky zmätky 3. dejstvo

Scéna 16. výstup

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

ĎURKO, ZUZKA, PALČÍK, MARA


MARA — Čože ty robíš? Kdeže sa strojíš?

ZUZKA — Odchádzam od vás.

PALČÍK — Kde?

ZUZKA — Neviem. Do služby hádam.

MARA (zlostne) — Truci! Keď ti bola taká sladká, iď! Čože?

PALČÍK — Nepochab sa, Zuza! Pričiň sa, dobre bude.

ZUZKA — Nikdy viac.

MARA — Dobre si rozmysli, čo robíš!

ZUZKA — Už je rozmyslené.

ĎURKO — Nechajte ju, nech ide. Alebo ona, alebo ja.

ZUZKA — Vám som nedostatočná pre robotu a neopatrnosť, mužovi pre inú ženu.

MARA — Vidíme.


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »