eKnižnica

Internetová čitáreň

Tajovský, Jozef Gregor: Statky zmätky 4. dejstvo

Scéna 4. výstup

« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »

.

ĎURKO, BETA


ĎURKO — Ba nepodpaľuj! Lebo ma už zlosť chytá ... BETA (s plačom) — Tak ja aby som ani slova. Akoby tu poslednou slúžkou bola. Nato si ma zvábil sem.

ĎURKO — Ja som ťa nevábil. Ty si za mnou lipla od roka, vyše.

BETA — A vtedy som ti bola dobrá, vtedy si mi nevytýkal, len aby som ťa ľúbila ... Teraz si sa ma najedol.

ĎURKO — Mlč už! Najedol...


« predchádzajúca strana :: 1 / 1 :: ďaľšia strana »